BOLÅN

Ett bolån är som det låter, man tar ett lån för att köpa en bostadsfastighet, bostadsrätt eller liknande.
I Sverige får privatpersoners bostadslån motsvara högst 85 procent av fastighetens värde; resterande del får bostadsköparen finansiera med egen insats. Om låntagaren har god återbetalningsförmåga kan dock blancolån ges för hela eller delar av resterande del av marknadsvärdet.

[lptw_table id=”4099″ style=”default”]

Finansinspektionens nya krav från och med 1 juni 2016 som gäller nya bolån.

  • lånet får ej överstiga 85 procent
  • belåningsgrad på över 70 procent, 2% årlig amortering av totala lånebeloppet
  • belåningsgrad på över 50 procent (upp till och med 70 procent), 1% årlig amortering av totala lånebeloppet