BOLÅN

 

Vad är ett Bolån?

Ett bolån är som det låter, man tar ett lån för att köpa en bostadsfastighet, bostadsrätt eller liknande.
I Sverige får privatpersoners bostadslån motsvara högst 85 procent av fastighetens värde; resterande del får bostadsköparen finansiera med egen insats. Om låntagaren har god återbetalningsförmåga kan dock blancolån ges för hela eller delar av resterande del av marknadsvärdet.

För de flesta av oss är ett bostadsköp den största investeringen som vi någonsin gör och de allra flesta måste låna till köpesumman. Det är främst banker som lämnar bostadslån, men även vissa kreditmarknadsbolag. Det är bra att kontakta flera långivare och begära offerter från dem innan du tar ett lån.

Låneförmedlare

När du ansöker om ett bolån kan du göra det direkt hos en långivare eller hos en låneförmedlare (kreditförmedlare). En låneförmedlare kan antingen vara fristående eller representera en eller flera långivare. En låneförmedlare ska lämna speciell information till konsumenter innan förmedlingen påbörjas. Informationen ska du få på papper eller i något annat varaktigt medium, exempelvis via e-post.

I de nya reglerna för bostadslån som gäller från och med 2017 infördes ett krav i konsumentkreditlagen på att de som arbetar med bolån hos långivare och låneförmedlare ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att erbjuda, bevilja eller förmedla bolån eller ge råd om bostadslån. All sådan personal ska ha genomgått ett kunskapstest med godkänt resultat. Det är framför allt bolånehandläggare och andra som har en direkt koppling till kreditgivningen som omfattas av kunskapskraven. Bankerna har tillsammans med SwedSec tagit fram gemensamma kunskapskrav och tester för bolånehandläggare.

 

Jämför några av marknadens bästa Bolån här

 


Finansinspektionens nya krav från och med 1 juni 2016 som gäller nya bostadslån.

  • lånet får ej överstiga 85 procent
  • belåningsgrad på över 70 procent, 2% årlig amortering av totala lånebeloppet
  • belåningsgrad på över 50 procent (upp till och med 70 procent), 1% årlig amortering av totala lånebeloppet